Vị trí: Nhân viên

Mức lương: Thương lượng

Đang tải ...

Mô tả công việc

• Thực hiện công tác hành chính nhằm đảm bảo hoạt động của chi nhánh đạt hiệu quả cao. Cụ thể như sau:


1. Hành chính
- Tổ chức và giám sát công tác hành chính đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao bao gồm thiết lập hệ thống mạng, sức khỏe, an toàn và môi trường làm việc
- Chịu trách nhiệm thảo hợp đồng thương mại, quản lý tài liệu hồ sơ, đảm bảo tính bảo mật của các hồ sơ và danh mục tài sản của công ty
- Làm việc với các nhà cung cấp lên báo giá, tìm nhà cung cấp dịch vụ/hàng hóa cần thiết cho chi nhánh và lập đơn hàng
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban giám đốc yêu cầu

2. Nhân sự
- Chịu trách nhiệm thực hiện mọi công tác về nhân sự như thực hiện quy định, nội quy về nhân sự của công ty
- Quản lý và kiểm soát quy định về quy chế tiền lương và phúc lợi của nhân viên; quản lý hồ sơ nhân viên
- Phát triển và thực hiện kế hoạch nhân sự để tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp theo chuẩn văn hóa công ty
- Tổ chức tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ đánh giá nhân sự trong công ty
- Chịu trách nhiệm liên hệ với các cơ quan chức năng của nhà nước nhằm thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trước pháp luật


Implement administration works to ensure smooth operation of the Branch including:

1. Administration
- Organize and supervise all of the administrative activities that facilitate the smooth running of the Branch Office including network system, health, safety and environment.
-Responsible for drafting of trade contracts, managing documents, safe keeping of private and confidential documents as well as company assets.
-Dealing with acquiring quotation from suppliers, seeking suppliers for office needs, making requisition and payment requests.
-Other ad-hoc task as assigned by the management board

2. Human Resource
- Responsible for all company legal and personnel works such as implement HR policies and regulation of the company.
- Manage and control the Company’s compensation and benefit policies and employment records.
-Develop and implement HR plans to build up professional working environment in compliant with company culture.
-Organize recruiting, training and supporting for staff performance assessment in the company.
-Responsible for contacting with local authority in order to implement Branch’s obligation with the state

Yêu cầu công việc

- TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: Tốt nghiệp đại học có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực nhân sự. Ứng viên tốt nghiệp đại học ngành quản trị nhân sự, ngoại ngữ là một lợi thế.
- KINH NGHIỆM LÀM VIỆC: 5 năm kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng trong đó có 3 năm làm ở công ty đa quốc gia
- KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN: Có kiến thức về quản trị nhân sự. Am hiểu các thủ tục hành chánh của nhà nước Việt Nam. Kỹ năng giao tiếp nói và viết tốt ( tiếng Anh và tiếng Việt). Có kiến thức sử dụng máy vi tính.
- Trung thực, nhiệt tình và có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Graduated from university and having experiences on the HR field, especially having experience of HR management
- Having at least 5 year experience of FMCG in which 3 year working experience in foreign company
- Having good knowledge on human resource management. Good at administrative procedures of Vietnam. Good communication skill in both Vietnamese and English. Good computer literacy
- Honest, ambitious, independent and good skill of team work

Quyền lợi công việc

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hiện đại, nhiều sự kiện lớn, văn hóa đặc sắc
Đang tải ...

Hồ sơ


Ngôn ngữ trình bày: Bất kỳ

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...