Công Ty Cổ Phần Đất Hiếm Việt Nam - Vietnam Rare Earth Jsc
(3.62) - 40 đánh giá

Địa chỉ: Xã Tiên Tân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Đang tải ...

GIỚI THIỆU

Công Ty Cổ Phần Đất Hiếm Việt Nam - Vietnam Rare Earth JSC
Xã Tiên Tân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam