Công ty tránh nhiệm hữu hạn dinh dưỡng miền nam
() - lượt

Địa chỉ: ĐT743A gần trạmthu phí bình thung dĩ an

Quy mô: 50 - 100 người

Điện thoại: 0385214339

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Dinh Dưỡng Miền Nam Thành lập trên 2 năm Nhân viên hơn 60 người Chế độ đầy đủ theo nhà nước quy định Lương tháng 13 Du lịch hàng năm

Đang tải ...