Engineers (Computer, IT, Electronic Power, Security Equipment,…)

SAMSUNG S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD

Lượt xem: 109

Ngày cập nhật: 09-04-2021

Địa điểm: Bắc Ninh

Ngành nghề: Bưu chính/ Viễn Thông IT - Phần cứng/ Mạng Điện/ Điện tử/ Điện lạnh

Vị trí: Nhân viên

Mức lương: Thương lượng

Đang tải ...

Mô tả công việc

• Be responsible for engineering
• Ensuring & complying with safety regulations and policies
• Quality control & progress for equipment installation, maintenance and commissioning;
• Technical assistant for customers
• Support onsite
• Communicate with customers

Yêu cầu công việc

- Degree relating to computer science/ engineering/ electronics/ telecommunications
- Graduation: University (full-time) – (top 5 universities of Vietnam)
- Over 2 years’ experience
- Experience on IT server, network, electronic power, telecommunications, installation CCTV, wire & security equipment
- Good communication and team working
- Detail oriented and time management skills
- Fluent in writing and speaking English or Korean
- Good computer skills of MS-office (Excel, Word, Power Point)
- Good at network & camera preferred
- Install computer, server, network device, printer etc
- Repair, upgrade, replace and configure network equipment, telephone, wiring, computers, & server.
- Male is compulsory

Quyền lợi công việc

Attractive salary and bonus
Social insurance regulated by Vietnam Law
Professional & dynamic working environment
Đang tải ...

Thông tin khác


Ngôn ngữ trình bày: Bất kỳ

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Phòng Nhân sự

Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong I, xã Yên Trung,huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Hết hạn

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...