IT EngineerHeadhunt jobs

Navigos Search's Client

Lượt xem: 141

Ngày cập nhật: 16-11-2023

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngành nghề: IT - Phần mềm

Vị trí: Nhân viên

Mức lương: Thương lượng

Đang tải ...

Mô tả công việc

JOB RESPONSIBILITY
Job Description

-Work with Leader and get user requests for software change requests
-Customize the form and report function of ERP AX 2012/SAP B1
- Programming, building and deploying some internal software for the company
- Handle the daily arising business problems of end users on the company's systems.
- Support end users on DMS distributor management software

Knowledge

- Having more than 1 year of experience in ERP programming Mircosoft Dynamics AX 2012, SAP B1.
- Having specialized knowledge and experience in languages: VB.Net, C#, Java, Php, X++. Experience in X++ language is a plus.
- Knowledge and experience in .NET and AJAX technologies: ASP.Net, MVC, Json, Entity Framework, Linq
- Knowledge of Database administration: MS SQL server, MySQL
- Strong analytical and problem solving skills for end users
- Good experience working with Visual Studio, SAP, AX Development Environment and Reporting service
- Having knowledge and understanding of the sales process on the DMS distributor management system
- Experience in Dynamic 365 is a strong point

Yêu cầu công việc

REQUIRED SKILLS AND EXPERIENCE:
-At least 1 years of experience in similar position
-University level - IT engineer (Developer)

Quyền lợi công việc

performance bonus
Đang tải ...

Thông tin khác


Ngôn ngữ trình bày: Bất kỳ

Thông tin liên hệ

Liên hệ: HR

Hạn nộp: 16-12-2023

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...