Jiuzhou Technologies
(4.05) - 72 đánh giá

Địa chỉ: 1226 The PBCom Tower, 6795 Ayala Avenue Corner V.A., Rufino Street, Makati City, Manila, Philippines

Quy mô: 20 - 150

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU

JIUZHOU TECHNOLOGIES INC
1226 The PBCom Tower, 6795 Ayala Avenue Corner V.A., Rufino Street, Makati City, Manila, Philippines