Kế Toán Tổng Hợp - General Accountant

CHI NHÁNH PHÂN PHỐI MIỀN BẮC - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN HẢI

Lượt xem: 107

Ngày cập nhật: 24-12-2019

Địa điểm: Hà Nội

Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán Tài chính/ Ngân hàng/ Chứng khoán

Vị trí: Nhân viên

Mức lương: Thương lượng

Đang tải ...

Mô tả công việc

Báo cáo cho: Phó giám đốc Chi nhánh
Report to: Deputy Manager of the Branch

Nơi làm việc/Place of working: Hà Nội, Việt Nam

MỤC ĐÍCH/OBJECTIVES
- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác tài chính kế toán của Chi nhánh
Taking responsibility to execute financial and accounting activities of the Branch including:

- Lập báo cáo thuế và báo cáo tài chính theo đúng chế độ và niên độ kế toán;
Preparation of tax reports and financial statements in accordance with the regime and the fiscal accounting year

- Hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chính xác trên phần mềm kế toán
Record economic transactions arising precisely on accounting software;

- Đảm bảo các giao dịch phát sinh được phản ánh đúng đắn trên hệ thống sổ sách; chứng từ kế toán được lưu trữ đầy đủ, trật tự. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đúng, đủ theo quy định của pháp luật về kế toán, thuế và hệ thống kế toán nội bộ;
Ensure that transactions are properly reflected on the accounting books system, accounting records are kept adequatly and in ordered. Perform reporting system, statistics properly and fully in accordance with the law on accounting, tax and internal accounting system;

- Đối chiếu và hạch toán kế toán tiền mặt, giao dịch với ngân hàng, hạch toán nội bộ
Cash accounting, perform transactions with banks and internal accounting.

- Theo dõi và cập nhật kịp thời các quy định, chế độ, chính sách của nhà nước về kế toán tài chính để tổ chức triển khai thực hiện trong công ty;
Monitoring and promptly update the rules, regulations and policies of the state on financial accounting matters in order to implement in the company;

- Thực hiện báo cáo nội bộ định kỳ với JTI và BGĐ.
Perform periodical internal reporting required by JTI and Management Board;

PHẠM VI TRÁCH NHIỆM/SCOPE OF RESPONSIBILITY
1. Lập báo cáo thuế và báo cáo tài chính theo đúng chế độ và niên độ kế toán;
Preparation of tax reports and financial statements in accordance with the regime and the fiscal accounting year
environment.

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ/MEASUREMENT CRITERIA
• Nắm vững nguyên tắc kế toán
• Tính chính xác
• Đúng hạn
Good understand of accounting principles, accuracy and timely

2. Hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chính xác trên phần mềm kế toán
Record economic transactions arising precisely on accounting software;

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ/MEASUREMENT CRITERIA
• Nắm vững nguyên lý kế toán
• Tính chính xác
• Đúng hạn
Good understand of accounting principles, accuracy and timely

3. Đảm bảo các giao dịch phát sinh được phản ánh đúng đắn trên hệ thống sổ sách; chứng từ kế toán được lưu trữ đầy đủ, trật tự. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đúng, đủ theo quy định của pháp luật về kế toán, thuế và hệ thống kế toán nội bộ;
Ensure that transactions are properly reflected on the books system; accounting records are kept adequately and in ordered. Perform reporting system, statistics properly and fully in accordance with the law on accounting, tax and internal accounting system;

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ/MEASUREMENT CRITERIA
• Nắm vững nguyên lý kế toán
• Tính chính xác
• Đúng hạn
Good understand of accounting principles, accuracy and timely

4. Theo dõi và cập nhật kịp thời các quy định, chế độ, chính sách của nhà nước về kế toán tài chính để tổ chức triển khai thực hiện trong công ty;
Monitoring and promptly update the rules, regulations and policies of the state on financial accounting matters in order to implement in the company;

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ/MEASUREMENT CRITERIA
• Hiểu rõ về quy định của nhà nước và các chính sách của công ty
• Triển khai và giám sát
• Đúng hạn
Good understanding of state regulations and policies
Perform and monitor
Timely

5. Thực hiện báo cáo nội bộ định kỳ với JTI và BGĐ.
Perform periodical internal reporting required by JTI and Management Board;

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ/MEASUREMENT CRITERIA
• Nắm vững nguyên tắc kế toán
• Tính chính xác
• Đúng hạn
Good understand of accounting principles, accuracy and timely

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban giám đốc yêu cầu
Perform any other assignment as assigned by the management.

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ/MEASUREMENT CRITERIA
• Đúng thời hạn
• Chất lượng
Keeping deadline, quality and satisfaction

SCOPE OF BUSINESS
Finance:
Số lương nhân viên cấp dưới/No. of Subordinate: 01
Báo cáo trực tiếp/Direct reporting line: 01

MẠNG LƯỚI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC – INTERACTION NETWORK

ĐỐI NỘI/INTERNAL
- Phó Giám đốc Chi nhánh/Deputy Branch Manager
- Kế toán tổng hợp/General Accountant
- Phòng kinh doanh/Sales Dept
- Phòng Marketing/ Marketing Dept
- Phòng Kế toán Tài chính/Finance and Accounting Dept
- Phòng Hành chính Nhân sự/Admin-HR Dept

ĐỐI NGOẠI/EXTERNAL
- Khách hàng gồm Đại lý bán buôn/bán lẻ
Wholesales/ Retails/Outlets
- Thanh Hoa factory
JTI Rep Office
- Các văn phòng chính phủ liên quan
Related State Organs
- Nhà cung cấp dịch vụ/sản phẩm
Goods and services suppliers

Yêu cầu công việc

YÊU CẦU TỐI THIỂU

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
- Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán hoặc tốt nghiệp khoa Kế toán Tài chính các trường Đại học khối kinh tế.
Having University degree in Finance or Accounting
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và phần mềm quản lý văn phòng
Proficient in using accounting software and office management software

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
- Ưu tiên các ứng viên có 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Having at least 5 year experience in the same position

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN:
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và phần mềm quản lý văn phòng
Proficient in using accounting software and office management software
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Independent and good skill of team work

Quyền lợi công việc

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hiện đại, nhiều sự kiện lớn, văn hóa đặc sắc
Đang tải ...

Thông tin khác


Ngôn ngữ trình bày: Bất kỳ

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...