Marketing Manager

COEX REPRESENTATIVE OFFICE IN VIETNAM

Lượt xem: 107

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngành nghề:

Vị trí: Trưởng Phòng

Mức lương: Thương lượng

Đang tải ...

Mô tả công việc

- General marketing management
- Formulating marketing plans and develop according to each program or to Director's demands.
- Creating content for marketing and communication in respect to event themes.
- Budget & KPIs management, result evaluation for each marketing campaign.
- Oriented development for company's Owned Media (Website, Fanpage, Youtube Chanel, Instagram…)
- Managing and analyzing customer feedback (online & offline) to propose ideas, improve service quality of the company.
- Building a CRM process and practical application
- Coordinating with other departments for investigation and new-idea suggestions.
- Marketing recruitment and training.

Mô tả công việc:
- Quản lý chung bộ phận marketing.
- Hoạch định kế hoạch marketing và triển khai theo từng chương trình hoặc theo yêu cầu BGĐ.
- Xây dựng, sáng tạo nội dung marketing, truyền thông theo các chủ đề sự kiện
- Quản lý ngân sách,KPIs, đánh giá hiệu quả cho các chiến dịch marketing.
- Xây dựng và định hướng phát triển các Owned Media của công ty (Owned Media như: Website, Fanpage, Youtube Chanel, Instagram…)
- Quản lý và phân tích phản hồi của khách hàng (online & offline) để đề xuất những ý tưởng, cải thiện chất lượng dịch vụ công ty.
- Xây dựng qui trình và ứng dụng các công cụ quản lý khách hàng (CRM)
- Phối hợp với các phòng ban khác để nghiên cứu cải thiện dịch vụ hoặc ý tưởng sản phẩm/dịch vụ mới
- Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự phòng Marketing

Yêu cầu công việc

Job Requirements:
- Bachelor/Master degree of Marketing or relevant fields
- At least 5 year of experience in Marketing Management, progressive attitude
- Experience in planning and implementing multi-channel marketing programs.
- Knowledge of Online Marketing, especially knowledgeable about Owned Media, digital media, digital tracking
- Ability to understand and analyze well on marketing metrics.
- Leadership and time management skills
- Presentation and negotiation skills
- Good communication in English (Korean is an advantage).

Relevant work:
- Media Manager / Digital Marketing Manager / Account Manager for media, event organization, online advertising.
- Marketing Manager / Digital Marketing Manager / PR Manager: companies in the field of events or B2B.

Yêu cầu công việc:

- Bằng Cử nhân/Thạc sĩ về Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có kinh nghiệm quản lý lĩnh vực marketing từ 5 năm trở lên, thái độ cầu tiến.
- Kinh nghiệm trong việc hoạch định và triển khai các chương trình marketing đa kênh.
- Kiến thức về Marketing Online đặc biệt am hiểu về Owned Media, digital media, digital tracking
- Khả năng đọc hiểu và phân tích tốt về về các chỉ số đo lường marketing.
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý thời gian.
- Kỹ năng thuyết trình, đàm phán
- Tiếng Anh giao tiếp tốt (biết tiếng Hàn là một lợi thế).

Công việc liên quan:
- Media Manager / Digital Marketing Manager / Account Manager các Agency về truyền thông, tổ chức sự kiện, quảng cáo online.
- Marketing Manager / Digital Marketing Manager/ PR Manager: các công ty về lĩnh vực tổ chức sự kiện hoặc B2B.

Quyền lợi công việc

Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Đang tải ...

Thông tin khác


Ngôn ngữ trình bày: Bất kỳ

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng

Địa chỉ: Green Power Building, 14th Floor, 35 Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, Dist.1, HCMC.

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ