Nhân viên kế toán

02435652626-Công ty TNHH Giải Pháp Phần mềm Ksmart

Lượt xem: 101

Ngày cập nhật: 22-03-2022

Địa điểm: Hà Nội

Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán

Số lượng tuyển: 2

Mức lương: 7 - 10 triệu

Đang tải ...

Nội dung công việc

Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty. Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Thông tin liên hệ

Liên hệ: 02435652626-Công ty TNHH Giải Pháp Phần mềm Ksmart

Số điện thoại: 02435652626

Đang tải ...
Đang tải ...