Nhân Viên Kế Toán (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BONJOUR (VIETNAM)

Lượt xem: 161

Ngày cập nhật: 30-06-2019

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán Tài chính/ Ngân hàng/ Chứng khoán

Vị trí: Mới Tốt Nghiệp

Mức lương: Thương lượng

Đang tải ...

Mô tả công việc

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra số dư cuối k có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Theo dõi công nợ phải thu phải trả, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Yêu cầu công việc

- 01 nam/nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Không cần kinh nghiệm.
- Cẩn thận, nhiệt tình, ham học hỏi, cầu tiến trong công việc, quan trọng TRUNG THỰC.
- Có thể đi làm ngay
- Nơi làm việc: 41 L