Nhân Viên Kế Toán - Làm Việc Tại Hưng Yên - Mức Lương 8 – 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TÚI NHỰA HÀ NỘI

Lượt xem: 121

Ngày cập nhật: 30-06-2019

Địa điểm: Hưng Yên

Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán Tài chính/ Ngân hàng/ Chứng khoán

Vị trí: Nhân viên

Mức lương: $350 - $660

Đang tải ...

Mô tả công việc

Số lượng cần tuyển: 2

Công ty cổ phần sản xuất túi nhựa Hà Nội là đơn vị chuyên sản xuất các loại túi nilon tự phân hủy, các bao bì cao cấp và xuất khẩu trên 70 Quốc gia trên thế giới. Hiện nay do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Kế toán với các vị trí cụ thể như sau:

1. Kế toán ngân hàng - nguồn:
- Cập nhật chứng từ ngân hàng phát sinh, theo dõi số dư tài khoản tiền gửi tiền vay.
- Cân đối tình hình tài chính hàng ngày, hàng tuần, cả tháng.
- Theo dõi số dư các tài khoản ngân hàng, chủ động đề xuất căn nợ và điều chuyển tiền đảm bảo số dư
tài khoản tiền luôn tồn ở mức hợp lý.
- Thống kê các khoản vay xây dựng lịch trả nợ ngân hàng trước hạn trình Trưởng phòng duyệt.
- Chuẩn bị hồ sơ vay vốn: Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ tài chính.
- Theo dõi các hợp đồng tín dụng, chuẩn bị hồ sơ ký lại trước khi hợp đồng tín dụng đến hạn.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

2. Kế toán sản xuất và giá thành nhà máy:
2.1 Kế toán sản xuất tính giá thành:
- Lập phiếu nhập kho nguyên vật liệu mua ngoài trình ký duyệt trực tiếp giám sát nhập hàng và luân
chuyển chứng từ.
- Tiếp nhận báo giá, HĐ, hóa đơn từ BP mua…,Kiểm tra, cập nhật phần mềm. Chứng
từ phát sinh ngày nào cập nhật xong ngày đó, photo hóa đơn để kẹp chứng từ, hóa đơn gốc.
- Tiếp nhận phiếu Xuất nguyên liệu, phiếu nhập thành phẩm, phát sinh trước 17h hàng ngày hạch toán
vào phần mềm 3Tsoft theo quy trình tính giá thành...
- Gửi báo cáo NXT nguyên liệu, thành phẩm nhập xuất phát sinh hôm trước và xuất hàng theo cont phát sinh hàng ngày.
- Trực tiếp tham gia kiểm kê NLV, sp dở dang, bán thành phẩm phế vào cuối tháng, lập và nộp biên bản kiểm kê và đọc số liệu sản phẩm dở dang cho KTT (trước ngày 05 tháng sau).
- Đối chiếu với thủ kho thống kê vào cuối tháng để lập, in báo cáo nhập xuất tồn xác định chính xác số
lượng tồn kho thực tế và tồn kho trên sổ sách trình KTT và các cấp phê duyệt.
- Kiểm tra công nợ phải 3311 sau khi nhập vật tư hàng hóa vào phần mềm, phối hợp với kế toán thanh
toán chuẩn bị chứng từ và làm thủ tục thanh toán đúng kế hoạch.
- Kẹp chứng từ, sắp xếp lưu chứng từ, in thẻ kho và báo cáo NXT trình ký và nộp cho KTT.
- Quyết toán hiệu quả sản xuất theo đơn.
2.2. Quản lý mảng hàng gia công ủy thác, mua bán nội:
- Kiểm tra và cho ý kiến về hợp đồng mua hàng / gia công / ủy thác mà bộ phận Sales thiết lập để
KTT ký nháy trình BGĐ duyệt.
- Theo dõi các hợp đồng gia công ủy thác, kiểm duyệt chuyển tiền khi kế toán thanh toán làm thủ tục
chuyển tiền.
- Nhập xuất hàng gia công, nhận ủy thác vào phần mềm, theo dõi chi tiết tồn kho, công nợ hàng gia
công, nhận ủy thác.
- Tập hợp chi phí gia công phát sinh trong tháng phân bổ vào chi phí giá thành trong tháng (hoàn thành trước mùng 08 tháng sau).
- Xuất hóa đơn GTGT các vật tư hàng hóa xuất bán nội địa (hoàn thành vào mùng 10 tháng sau).

3. Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng:
- Tiếp nhận chứng từ đề nghị thanh toán từ các đơn vị, kiểm tra, ký, trình duyệt (chứng từ phát sinh
ngày nào trình KTT ký xong ngày đó). Photo HD lưu, HĐ gốc sắp xếp chuyển KT thuế.
- Căn cứ kế hoạch tài chính, đề nghị thanh toán đã được duyệt, hạch toán các khoản thu, chi vào phần
mềm in phiếu thu, Báo có, Phiếu chi, UNC, Séc... trình duyệt và thanh toán cho các cá nhân đơn vị
vào thứ 4 hàng tuần.
- Căn cứ kế hoạch tài chính đã được duyệt chuẩn hồ sơ thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp bằng
UNC tự có.
- Tiếp nhận quỹ từ ban giám đốc lập phiếu thu quỹ trình KTT và ban giám đốc duyệt.
- Kiểm soát, đối chiếu tài khoản tiền gửi internetbankking (VNĐ, Ngoại tệ) với sổ chi tiết 112 trên
phần mềm.
- Kiểm tra đối chiếu với thủ quỹ số tiền thu
– chi hàng ngày và tổng kết quỹ vào cuối giờ hàng ngày.
- Kê thuế GTGT đầu vào chứng từ Ngân hàng, các hàng hóa dịch vụ không nhập qua kho hoàn thành
trước 10.
- Kiểm tra và gửi báo cáo các tài khoản công nợ 138, 141, 338 vào thừ 5 hàng tuần,
- Đối chiếu công nợ 138, 141 với nhân viên công ty, gửi sổ chi tiết công nợ kèm biên bản đối chiếu
trước ngày 10 tháng sau.
- Kiểm tra tài khoản 641,642,811 đảm bảo ko thuộc chi phí 627 trước mùng 8 tháng sau.
- Theo dõi chi tiết chi phí bán hàng của hoạt động gia công, ủy thác...vv theo từng đơn hàng, từng
nhân viên sales để phục vụ cho việc tính lương, tổng hợp chi phí và thực hiện thanh toán bằng chuyển
khoản.
- Tổng hợp các khoản lãi vay, lãi phải thu, thu nhập khác phát sinh trong tháng hoạch toán vào tài
khoản 515, 635,711. Gủi báo cáo tổng hợp lãi vay trước mùng 8.
- Kiểm tra lại lương và làm thanh toán lương từ bộ phận HCNS, hạch toán lương, Bảo hiểm vào hệ
thống 3Tsoft. - Hạch toán và kiểm soát các khoản thuế nhập khẩu phải nộp _TK133.
- Giao dịch với ngân hàng lấy UNC, séc, mở LC, sổ phụ, chứng từ, đối chiếu số dư…

4.Kế toán thanh toán trên VP Hà nội
4.1 Kiểm soát công việc phát sinh hàng ngày
- Kiểm tra toàn bộ các chứng từ thanh toán tiền mặt từ bộ phận sales, ký trước khi trình KTT và BGĐ
duyệt.
- Tổng hợp chấm công VPHN hàng ngày.
- Kiểm tra các chứng từ của sales theo quy định.
- Hợp đồng: Kiểm tra thông tin công ty , số tài khoản công ty, W code công ty trên hợp đồng phải khớp với thực tế. Kiểm tra giá trên hợp đồng khớp với phương án kinh doanh phê duyệt (nếu có PA kinh
doanh).
- Invoice: + Kiểm tra chủng loại, số lượng hàng hóa trên invoice phải >= So với chủng loại, số lượng so với biên bản bàn giao kiêm phiếu xuất kho.
+ Kiểm tra đơn giá trên invoice phải khớp với đơn giá trên hợp đồng đã phê duyệt.
+ Kiêm tra điều khoản thanh toán trên invoice phải khớp với điều khoản thanh toán trên hợp đồng.
+ Kiểm tra các thông tin khác trên invoice phải khớp với hợp đồng.
- Cập nhật toàn bộ các phát sinh về tiền , hàng hóa, chi phí liên quan đến các công ty thương mại vào
hệ thống của các công ty thương mại.
4.2 Thực hiện các công việc hàng tháng
- Làm lương thời gian và tổng hợp lương doanh thu trình BGĐ xét duyệt hàng tháng.
-Tổng hợp thuế GTGT đầu vào hàng tháng liên quan đến các bút toán đã kê khai.
- Kiện toàn sổ quỹ văn phòng hà nội hàng tháng.
-Kiện toàn TK VNĐ, TK cá nhân hàng tháng.
- Các công việc khác theo chỉ đạo.

5. Kế toán bán hàng - công nợ phải trả
- Kiểm tra và xác nhận thông báo sản xuất, lệnh xuất hàng, Invoice, xác nhận packing list từ XNK.
Xác nhận khách hàng đã đủ điều kiện để trả Bill of lading (BL).
- Kiểm tra, đối chiếu chứng từ xuất khẩu, so sánh số lượng xuất trên tờ khai xuất khẩu so với phiếu
xuất kho kiêm giao hàng từ thủ kho.
- Xuất kho hàng xuất khẩu, ghi nhận đủ doanh thu bán hàng và doanh thu khác vào phần mềm kế toán,
tờ khai thuế GTGT (hoàn thành trước 10 tháng sau).
- Lập báo cáo tổng hợp NXT sản lượng bán hàng, tổng hợp doanh thu, tổng hợp theo dõi chi tiết công
nợ 131 của các khách hàng theo từng Invoice (Hoàn thành trước mùng 10 tháng sau).
- Thực hiện đối chiếu công nợ hàng tuần và gửi báo cáo tổng hợp công nợ phải thu 131 của các khách
hàng xuất khẩu (vào thư 6 hàng tuần).
- Gửi dự kiến kế hoạch thu tiền của tuần sau và tuần tiếp theo cho kế toán nguồn vốn để lập kế hoạch
tài chính tuần (gửi vào sáng thứ 6 hàng tuần).
- Đôn đốc sales thu hồi công nợ đến hạn 131 của từng khách hàng (Gửi vào sáng thứ 6 hàng tuần).
- Căn cứ sản lượng, doanh thu hàng tháng của công ty tính lương doanh số cho bộ phận Sale (Hoàn
thành trước mùng 10 tháng sau).
- Chuyển hợp đồng, chứng từ thanh toán phát sinh trong tuần tại văn phòng Hà Nội về P. TCKT vào
thứ 06.
- Hoàn thiện các hệ thống chứng từ phù hợp với tờ khai.
- Kẹp tờ khai, phiếu xuất kho kiêm giao hàng, phiếu xuất khẩu trong phần mềm, sắp xếp chứng từ
theo thứ tự trên sổ chi tiết doanh thu và nộp cho KTTH trước ngày 15 tháng sau.

6. Thủ quỹ
6.1. Thực hiện thu _ chi tiền mặt hàng ngày
- Căn cứ vào phiếu thu- phiếu chi tiền mặt hàng ngày đã có chữ ký duyệt của KTT và Giám đốc, Thủ
quỹ kiểm tra đối chiếu số tiền thu, tiền chi trên phiếu với chứng từ gốc chính xác để thực hiện thu chi
tiền mặt.
- Thủ quỹ kiểm đếm số tiền thu, chi chính xác đảm bảo nguyên tắc chi đúng, thu đủ.
- Khi thu người nộp tiền phải ký nhận ghi rõ họ tên vào phiếu.
- Khi chi nười nhận tiền phải ghi tôi đã nhận đủ số tiền và ký ghi rõ họ tên vào phiếu.
- Đối với các khoản chi cho khách hàng, NCC, thủ quỹ phải thực hiện đúng nguyên tắc khi chi tiền
mặt người nhận tiền phải có đầy đủ các giấy tờ sau (Giấy giới thiệu, CMTND đúng tên người nhận tiền).
- Thực hiện nộp tiền, rút tiền tại ngân hàng khi có phát sinh.
- Phối hợp với kế toán cân đối số tiền để tồn quỹ tối đa là 50 triệu. Khi số tiền vượt trên 50 triệu chủ
động nộp vào tài khoản ngân hàng.
6.2. Đối chiếu số liệu phát sinh thu chi tiền mặt và kiểm quỹ hàng ngày, tuần, tháng:
- Cuối mỗi ngày thủ quỹ kết quỹ tiền mặt đối chiếu với sổ quỹ ghi tay đồng thời đối chiếu với sổ
chi
tiết tiền mặt trong phần mềm kế toán nếu khớp tiến hành niêm phong két.
- Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng vào ngày cuối cùng của tháng có sự giám sát chứng kiến
của kế toán.
- Kiểm kê quỹ đột xuất theo yêu cầu của trưởng phòng và Ban giám đốc.
- Báo cáo số thu chi quỹ hàng ngày cho KTT và Giám đốc, Tổng giám đốc.
- Bảo quản giữ gìn tiền mặt, séc, giấy tờ có giá, không để hư hỏng rách nát mất mát xảy ra.
- Cuối tháng thực hiện việc đối chiếu xác nhận toàn bộ chứng từ thanh toán đã thực hiện với kế toán.
- Thực hiện công tác lữu trữ chứng từ, sổ quỹ, biên bản kiểm kê quỹ.

* Quyền lợi được hưởng
- Hưởng lương cạnh trạnh theo năng lực.
- Được ăn trưa miễn phí tại Công ty.
- Có ký túc ăn ở miễn phí tại Công ty với đầy đủ tiện nghi.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Các khoản thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy định Công ty.
- Được tham gia nghỉ mát hàng năm.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội để bạn thể hiện và phát huy tối đa năng lực của bản thân.
- Cơ hội thăng tiến Cao.
***Có xe đưa đón từ Hà Nội xuống nhà máy

Yêu cầu công việc

- Cẩn thận, hiểu biết các nghiệp vụ kế toán
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Nam / Nữ, độ tuổi từ 25-40.
Hình thức nộp hồ sơ

Quyền lợi công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Đang tải ...

Thông tin khác


Ngôn ngữ trình bày: Bất kỳ

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...