Nhân viên Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ Phần Viet Home Stone

Lượt xem: 99

Ngày cập nhật: 25-07-2022

Địa điểm: Nghệ An

Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán

Số lượng tuyển: 1

Mức lương: Thương lượng

Đang tải ...

Nội dung công việc

1. Theo dõi, kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày tại Nhà máy.

2 Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, và ký duyệt các chứng từ kế toán thực hiện theo đúng quy trình, quy chế của Công ty.

3 Thực hiện kiểm soát tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Nhà máy.2. Lập các báo cáo quản trị nội bộ và báo cáo cho cơ quan hữu quan theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

1 Định kỳ tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp

2 Định kỳ cuối tháng nhận bảng lương từ phòng HCNS, kiểm tra tính chính xác, hợp lý, chuyển cho kiểm soát nội bộ tập đoàn.

3 Kiểm tra, đối chiếu báo cáo công nợ từ kế toán phần hành chuyển lên. Đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho Công ty.

4 Cuối tháng tiến hành kiểm tra doanh thu, chi phí, phân bổ công cụ dụng cụ, trích khấu hao TSCĐ, tính giá thành sản phẩm, kết chuyển doanh thu, chi phí trong kỳ, xác định kết quả lãi/lỗ.

5 Báo cáo tình hình thực hiện kế toán thống kê cũng như công tác kế toán của Nhà máy cho Kế toán trưởng tập đoàn, Ban Giám đốc theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất.

6 Định kỳ lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC và các báo cáo giải trình chi tiết khi có yêu cầu.

7 Đảm bảo yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế, tài chính của Công ty

3. Thực hiện giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ cho kế toán phần hành tại Nhà máy.

1 Giám sát kế toán phần hành tại Nhà máy thực hiện công việc theo đúng quy trình đã ban hành.

2 Hướng dẫn xử lý, hạch toán cho kế toán phần hành thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật khi có yêu cầu.

3 Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại Nhà máy.

4. Làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng thuế, ngân hàng, bảo hiểm và các bộ phận trong Công ty.

1 Làm việc trực tiếp với các cơ quan: thuế, kế hoạch đầu tư, ngân hàng, bảo hiểm khi có phát sinh.

2 Nhận thông tin cũng như cung cấp thông tin cho cấp Trưởng phòng ban, phụ trách một cách kịp thời và cẩn trọng trên cơ sở được sự đồng ý của Ban giám đốc.

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Hiền

Email: hr.vhs@nhathuygroup.vn

Số điện thoại: 0937232496

Hạn nộp: 08-09-2022

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ