PC Application DeveloperBosch Global Software Technologies Company Limited

Bosch Global Software Technologies Company Limited

Lượt xem: 102

Ngày cập nhật: 30-11-2023

Địa điểm: Hà Nội

Ngành nghề: Khác

Vị trí: Nhân viên

Mức lương: Thương lượng

Đang tải ...

Mô tả công việc

The PC Application Developer is responsible for developing & maintaining PC Applications for Bosch Sensortec products

Bosch Sensortec Products: Motion Sensors, Environmental Sensors, Smart Sensor Systems

Yêu cầu công việc

- Bachelor / Master degree, major in Computer Science or Information Technology or Electrical & Electronics Engineering
- Experiences in desktop application development
- Good knowledge on C#, .NET [Winforms technology]
- Good to have Xamarin Forms and Xamarin Native development (Xamarin iOS, Xamarin Droid), Xamarin for Visual Studio on both Apple iOS and Android platforms
- Experience in SOLID principles, design patterns, and MVVM Architecture
- Hands on with Threads, File handling, Events and delegates concepts
- Knowledge on Git/ JIRA/ BitBucket..
- Interop services (Communicating C library using C#)
- Having a good understanding and experience CI/CD

Quyền lợi công việc

13th-month bonus + yearly performance bonus + annual salary appraisal
Premium health insurance for employee + 2 family members
16++ days of paid leave per yea
Đang tải ...

Thông tin khác


Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Etown 2, 364 Cong Hoa street, ward 13, Tan Binh district, HCM

Hạn nộp: 30-12-2023

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...