Trường Mầm Non Ttc Cao Cấp Sài Gòn - IGC Kiddy Elite
(3.68) - 82 đánh giá

Địa chỉ: 590 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

GIỚI THIỆU

- Xây dựng và theo dõi kế hoạch tài chính
- Thực hiện các hồ sơ thanh toán, tạm ứng, quyết toán tại đơn vị
- Đối chiếu theo dõi công nợ với nhà cung cấp, cũng như các bên liên quan
- Hạch toán chi phí, khấu hao TSCĐ, phân bổ Công cụ dụng cụ, công nợ, thuế GTGT, khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhà thầu
- Lưu trữ hồ sơ kế toán theo qui định, Lập tờ khai thuế GTGT, TNDN hàng tháng, TNDN hàng quý, năm. Lập báo cáo tổng hợp, báo cáo tài chính, quyết toán thuế
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại đơn vị, thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu, cung cấp số liệu cho IGC Group, Ban giám hiệu hoặc cơ quan chức năng khi có yêu cầu
- Các nhiệm vụ khác từ cấp trên
- Làm việc tại 1 trong 2 chi nhánh Quận 3 hoặc Quận 7