TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S
(4.69) - 82 đánh giá

Địa chỉ: B17 Kim Liên, Phố Lương Đình Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Quy mô: 100-499 nhân viên

Đang tải ...

GIỚI THIỆU

Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia Việt Nam, đào tạo từ bậc Tiểu học đến hết Trung học phổ thông theo mô hình hướng tới song bằng khi tốt nghiệp THPT.

Website : https://has.edu.vn/