Viện Khoa Học Phát triển Nhân Tài và Trí Tuệ Việt - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương Gia
(4.2) - 100 lượt

Địa chỉ: BT4-01 An Sinh, ngõ 43/19 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Hà Nội.

Đang tải ...

GIỚI THIỆU

Viện Khoa học Phát triển Nhân tài và Trí tuệ Việt với chức năng phát triển nguồn nhân lực, nhân tài và trí tuệ Việt, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo khoa học, biên tập và xuất bản các ấn phẩm sách, tạp chí, chuyên đề, cẩm nang. Viện Khoa học Phát triển Nhân tài và Trí tuệ Việt với chức năng phát triển nguồn nhân lực, nhân tài và trí tuệ Việt, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo khoa học, biên tập và xuất bản các ấn phẩm sách, tạp chí, chuyên đề, cẩm nang.

Đang tải ...